Tipy & triky neboli "Tríčky"

ukázky a popisy jednotlivých dovednostní s míčem


Žehlička (stažení míče a přímý nárt)

Stažení míče podrážkou směrem k sobě a poté odehrání podrážkou (přímým nártem vpřed - další level) do původní polohy. Po chvilce vyměňte nohy.

Zvýšení obtížnosti:
zvyšujeme rychlost provedení, přidáme poskoky, v pohybu (vpřed, vzad, dokola)


Žehlička stranou

Pohyb míče podrážkou ze strany na stranu. Po chvilce vyměňte nohy.

Zvýšení obtížnosti:
zvyšujeme rychlost provedení, přidáme poskoky, v pohybu (vpřed, vzad, dokola)


Našlapovačka

Hráč střídavě našlapuje na míč pravou a levou nohou.

Zvýšení obtížnosti:
zvyšujeme rychlost provedení, v pohybu (vpřed, vzad, dokola), kombinace s dalšími cvikyHráč střídavě našlapuje na míč pravou a levou nohou.Pinčes

Míč se posouvá mezi pravou a levou vnitřní částí nohy. Nohy mírně pokrčené v kolenou. Ruce pracují obdobně jako při běhu.

Zvýšení obtížnosti:
zvyšujeme rychlost provedení, v pohybu (vpřed, vzad, dokola), kombinace s dalšími cvikyMíč se posouvá mezi pravou a levou vnitřní částí nohy. Nohy mírně pokrčené v kolenou. Ruce pracují obdobně jako při běhu.Pinčes s převalovačkou

Míč je odehrán dvakrát vnitřními částmi nohy, poté noha která začala úder převaluje do strany.

Zvýšení obtížnosti:
zvyšujeme rychlost provedení, přidáme poskoky, v pohybu


Převalovačka s našlapovačkou

Převalení podrážkou jedné nohy do strany, našlápnutí na míč druhé nohy a ihned té co převalovala. Poté míč převaluje zpět vzdálenější noha od středu.

Zvýšení obtížnosti:
zvyšujeme rychlost provedení, přidáme poskoky, v pohybuPřevalovačka se zastavením

Převalení podrážkou jedné nohy do strany, druhá noha zašlápne. Jedna noha stále provádí převalování, druhá zašlapuje. Po chvilce výměna.

Zvýšení obtížnosti:
zvyšujeme rychlost provedení 


Nůžky

Přešlápnutí míče jednou nohou, pohyb je veden zevnitř ven.

Zvýšení obtížnosti:
zvyšujeme rychlost provedení, vložený dotek druhou nohou, násobené nůžky (dvojité, trojité,..), kombinace s dalšími cviky, v pohybu (viz video níže)

Nůžky v pohybu

Přešlápnutí míče jednou nohou, druhá noha posune vnějším nártem. Poté následuje ihned druhá noha. 


Přešlapovačka

Přešlápnutí míče jednou nohou, pohyb je veden z venku dovnitř.

Zvýšení obtížnosti:
zvyšujeme rychlost provedení, vložený dotek druhou nohou, násobené nůžky (dvojité, trojité,..), kombinace s dalšími cviky, v pohybu (viz video níže)

Přešlapovačka v pohybu

Přešlápnutí míče jednou nohou, pohyb je veden z venku dovnitř. Poté vyvedení vnějším nártem stejné nohy. Po dvou dotekách následuje přešlápnutí druhé nohy


Véčka  

Véčko 1 - Véčko šajtlí

Véčko 2 - véčko placírkou křižné

Véčko 3 - véčko placírkou ven 

Véčko 4 - véčko za patou


Véčko 1 - Véčko šajtlí (křižné véčko)

Stažení míče přes nohu a posun vnějším nártem do strany, poté míč zachytí druhá noha.

Zvýšení obtížnosti:
zvyšujeme rychlost provedení, přidáme poskoky, v pohybu (vpřed, vzad, dokola), kombinace s dalšími cviky 
 

Véčko 2 - Véčko placírkou křižné

Stažení míče a posun vnitřním nártem do strany, poté míč zachytí druhá noha.

Zvýšení obtížnosti:
zvyšujeme rychlost provedení, přidáme poskoky, v pohybu (vpřed, vzad, dokola), kombinace s dalšími cviky


Véčko 3 - Véčko placírkou ven (Véčko stažením křižmo)

Stažení míče přes nohu a posun vnitřní částí nártu do strany, poté míč zachytí druhá noha.

Zvýšení obtížnosti:
zvyšujeme rychlost provedení, přidáme poskoky, v pohybu (provedení před metou/soupeřem), kombinace s dalšími cviky

Véčko 4 - Véčko za patou

Stažení míče až za nohu a posunutí vnitřním nártem do strany, poté míč zachytí druhá noha

Zvýšení obtížnosti:
zvyšujeme rychlost provedení, přidáme poskoky, v pohybu (vpřed, vzad, dokola), kombinace s dalšími cviky 


Vnitřní a vnější nárt

Míč je odehrán střídavě vnější a vnitřní částí nohy
Modifikace: střídání nohy tzn. jednou levá šajtle, placírka, poté pravá noha

Zvýšení obtížnosti:
zvyšujeme rychlost provedení,  v pohybu (viz video níže), mezi cviky přidáme nůžky, přešlapovačkukombinace s dalšími cviky, v pohybu (viz video níže) 

Vnitřní a vnější nárt v pohybu

Míč je odehrán střídavě vnější a vnitřní částí nohy. Pohyb směrem v před. Pracuje jedna noha, poté vystřídáme. Možné spojení práce obou nohou tzn. pravá noha vnější a vnitřní nárt poté hned levá noha vnější a vnitřní nárt