Atletika 2

Dobrá souhra nohou a rukou je velmi důležitá...soustřeď se především na práci rukou za trupem.

Atletika 1

Pozorně sleduj trenéra ve videích (jestli je na špičkách nebo na patách?) a snaž se ho co nejdokonaleji napodobit. Nezapomeň i na perfektní práci rukou, která je neméně důležitá! Klidně začni pomalu na místě, postupně zrychluj. .